Tips Memilih Syarikat Sekuriti

Memilih Syarikat Sekuriti

Jika anda ingin atau sudah menjadi pelabur di pasaran modal, pastilah memahami bahawa setiap transaksi perlu melalui broker atau broker atau syarikat sekuriti. Ada beratus-ratus syarikat sekuriti yang beroperasi di Indonesia. Syarikat sekuriti sama dengan syarikat-syarikat lain yang saling bersaing dan mempunyai prestasi yang berbeza. Sebagai pelabur sudah selayaknya memilih syarikat sekuriti yang mempunyai prestasi baik sebagai tempat berdagang saham anda. Bagaimana caranya memilih syarikat sekuriti yang bagus dan mumpuni? Anda harus teliti sebelum menentukan syarikat sekuriti yang akan anda gunakan dalam melabur.

Jom Belajar Berlabur Emas

Tips Bermula Pelaburan Saham


Pastikan anda memilih syarikat sekuriti yang bagus dan benar. Pada dasarnya, anda perlu memilih syarikat sekuriti yang bereputasi baik dan boleh dipercayai.
Dalam memilih syarikat sekuriti yang tepat untuk berdagang di bursa, anda perlu meneliti beberapa perkara yang berkaitan dengan profil syarikat sekuriti. Hal mendasar yang layak menjadi pertimbangan adalah perkhidmatan yang ditawarkan dan kos transaksi (komisen) yang dikenakan kepada anda sebagai pelabur. Ada dua jenis syarikat sekuriti atau broker, yang pertama disebut discount broker (jasa tak penuh). Syarikat sekuriti tersebut hanya memberikan perkhidmatan sebagai perantara jual beli sahaja (simply broker) dan tidak membantu pelabur dalam menentukan strategi berdagang juga tidak memberikan perkhidmatan nasihat. Syarikat ini hanya melaksanakan amanat dari pelabur dan memenuhi tanggungjawabnya, seperti laporan pembelian dan penjualan.

 Yang kedua adalah full service broker (perkhidmatan penuh). Syarikat sekuriti jenis ini bertindak sebagai perantara jual beli serta juga memberikan perkhidmatan nasihat pelaburan yang tentu saja membantu pelabur dalam mengambil keputusan. Syarikat sekuriti dengan perkhidmatan penuh seperti ini mempunyai bahagian penyelidikan, pemerhatian dan analisis pasaran satu per satu, ada keratan akhbar dan penganalisis pelaburan untuk memberikan cadangan sampai pada portfolio komplit dengan risk management-nya kepada anda. Sudah barang tentu, kos yang perlu dibayar pelabur jadi membengkak. Berikut ini adalah kriteria dalam memilih syarikat sekuriti:

    Mempunyai permit


    Perniagaan broker basisnya sama dengan bank, iaitu kepercayaan. Broker harus mempunyai izin wakil perantara pedagang kesan (WPPE), wakil pengurus pelaburan (WMI) dan wakil penaja jamin (WPE) yang dikeluarkan oleh Bapepam. Sedangkan untuk disenaraikan di BEI, mereka harus mempunyai Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB). Dengan kesahihan ini institusi-institusi tersebut melindungi dana pelanggannya. Jika terjadi kesalahan yang merugikan, anda boleh mengadukan masalah itu kepada BEI (Bursa Saham Indonesia) maupun Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Kewangan.

    Pengalaman

    Pastikan anda memilih syarikat sekuriti yang sudah berpengalaman dan beroperasi sejak lama, perhatikan juga kedudukan modal dan pemegang sahamnya.

    Keupayaan penyelidikan

    Syarikat sekuriti yang berkualiti harus mempunyai unit penyelidikan dan penganalisis yang kompeten, neutral dan objektif dalam melakukan penyelidikan (berkualiti dan menyeluruh). Ini boleh dinilai dari hasil penyelidikan mereka, yang dikeluarkan secara rasmi termasuk cadangan (Ketepatan dari cadangan tersebut). Seberapa banyak dan sering penyelidikan (kualiti dan analisis yang tepat) yang dilakukan oleh sebuah syarikat sekuriti. Semakin besar liputan dan sering kajiannya, maka semakin berkualiti syarikat tersebut kerana syarikat tersebut bermakna mempunyai banyak penganalisis yang memantau dan menganalisis penerbit di pasaran modal.

    Bersih daripada sekatan

    Pastikan anda tidak memilih syarikat sekuriti yang sudah sering terkena sekatan dari pihak berkuasa bursa. Pilihlah yang mempunyai track record bersih dari kesalahan-kesalahan.

    Jumlah pelabur

    Mengambil kira berapa banyak jumlah pelabur yang memakai jasa broker tersebut. Jika seorang broker melayani terlalu banyak pelanggan, maka mutu perkhidmatan beliau tidak akan optimum.

    Modal dan kecairan

    Telitilah modal kerja bersih disesuaikan (MKDB) syarikat sekuriti yang anda minati. Semakin besar modalnya, semakin kuat sekuriti tersebut. Dengan modal yang besar akan semakin banyak transaksi yang dilakukan dan semakin banyak pula aktiviti perniagaan yang dijalani.

    Selain modal perhatikan juga kecairan dari syarikat sekuriti tersebut. Kecairan ini merupakan perbandingan aset lancar dengan kewajiban lancar. Jika aset lancarnya lebih besar berbanding kewajipan lancar, bermakna likuiditasnya baik. Demikian pula sebaliknya.

    Data masa nyata

    Data masa nyata atau Maklumat sebenar mengenai perdagangan saham atau hal-hal yang mempengaruhi merupakan perkara asas yang perlu dipantau. Pilihlah syarikat sekuriti yang menyediakan kemudahan kepada data masa nyata secara percuma.

    Suruhanjaya (Kos transaksi)

    Komisen atau fee ini berdasarkan setiap transaksi yang dilakukan pelabur (jual atau beli). Pilihlah kos yang paling murah, tetapi tidak mengabaikan kualiti perkhidmatan. Selain itu, pastikan berapa jumlah deposit minimum yang perlu anda setorkan dan sahkan juga bunga yang anda terima atas deposit pada syarikat sekuriti tersebut.

    Telus
    Transaksi jual beli saham selalu tercatat. Sebagai pelabur anda boleh memeriksa benar tidaknya transaksi anda. Saat syarikat sekuriti tersebut melakukan transaksi, anda boleh melihat apakah syarikat kesan tersebut memasukan nama anda atau tidak.

    Kemudahan

    Pastikan anda mendapatkan kemudahan susuai harapan, seperti margin trading, melaporkan penempatan dananya, kejelasan aliran dananya, ketelusan setiap trading yang dilakukan, laporan tahunan, memberikan maklumat mengenai semua transaksi yang dilakukannya dan memberikan analisis, jika membolehkan cadangan portfolio lengkap dengan pengurusan risikonya.

    Broker online

    Anda boleh melakukan urus niaga saham melalui internet (e-trading). Broker online membutukan realtime online dengan kemudahan dan ciri trading. Kriteria broker online yang baik adalah boleh meneksekusi trading dengan cepat.

    Peranan syarikat sekuriti atau broker memang sungguh penting dalam urus niaga saham. Kerana melalui merekalah jual beli kesan dapat dilakukan, maka memilih syarikat sekuriti yang OK sudah tentu merupakan dambaan semua pelabur dan anda harus teliti melihat jasa-jasa yang ditawarkan oleh mereka. Dalam urus niaga jual dan beli saham yang sedang berjalan, anda juga boleh melihat kod sekuriti yang melakukan jual dan beli tersebut. Untuk memulakan memburu anda boleh mendapat maklumat dari sahabat, saudara atau rakan perniagaan yang sudah berpengalaman bermain saham. Mereka mungkin boleh memberikan cadangan mengenai syarikat sekuriti yang cukup baik.

Jom Baca juga
Belajar Bisnes Hartanah Dari Tahap Awal
Previous
Next Post »
0 Komentar

Ads by google