Jom Belajar Berkebun Emas

Teknik Berkebun Emas untuk Keuntungan maksimal

Emas sering dimanfaatkan para pelabur sebagai alat hedging (lindung nilai) sekaligus instrumen pelaburan jangka panjang kerana harga emas yang agak stabil dalam jangka pendek tetapi boleh mengalami kenaikan signifikan dalam jangka panjang mengikuti atau melebihi tahap inflasi. Namun dengan trend bullish harga emas beberapa tahun kebelakangan ini, banyak pelabur yang memanfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli emas jangka pendek yang biasa disebut sebagai berkebun emas. Mari kita belajar pelaburan emas dengan cara berkebun emas ini.
 

Baca juga Tips Bermula Pelaburan Saham

Sistem berkebun emas memanfaatkan jasa pegadaian yang disediakan oleh bank ataupun institusi lain untuk membesarkan modal dalam membeli emas di mana emas yang sudah ada di tangan digadaikan untuk mendapatkan modal membeli emas seterusnya yang kemudian digadaikan lagi. Sistem seperti ini membolehkan pelabur untuk membeli emas dengan modal lebih sedikit yang kemudian dijual pada masa yang tepat untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Sistem ini juga menguntungkan pihak bank kerana boleh meningkatkan perolehan jualan produk gadainya.

Lebih jelasnya, mari kita lihat contoh cara berkebun emas yang biasa dilakukan para pekebun emas:

Beli emas batangan 25 gram harga Rp 10jt (per gram Rp 400rb) yang kemudian digadaikan, boleh Rp 8jt (andaian nilai taksiran 80% dari nilai emas)
Beli emas 25 gram lagi dari wang Rp 8jt + Rp 2jt dari modal sendiri dan kemudian digadaikan lagi, boleh lagi Rp 8jt, gadaikan lagi untuk dibelikan emas. Ulangi beli gadai ini berulang-ulang.

Di sini kita andaikan pelabur membeli sampai emas ke-5. Emas terakhir ini disimpan untuk modal menebus emas kembali nanti.


Dengan cara berkebun emas tersebut di atas, pelabur boleh mempunyai emas sebanyak 125gram (5x25gram) bernilai Rp 50jt hanya dengan modal Rp 18jt (Rp 10jt modal awal + Rp 2jt untuk emas-emas seterusnya), tentunya belum termasuk kos gadai maupun kos lain.

Pada masa harga emas naik bukit, emas-emas yang telah digadaikan ditebus kembali satu persatu dengan modal emas yang ada di tangan. Jadi, jual emas ke-5 untuk menebus emas ke-4 yang kemudian dijual lagi untuk menebus emas ke-3. Ulangi hingga semua emas ditebus, lalu jual semuanya. Keuntungan pelabur berupa perbezaan dari (hasil jualan - nilai tebus gadai) dan (modal awal + kos gadai). Sebagai contoh, andaian harga emas naik 30% menjadi 13jt dan kos gadai Rp 4jt. Maka keuntungan yang diperolehi: (Rp 65jt - 32jt) - (Rp18jt + Rp 4jt) = Rp 11jt.
Bandingkan keuntungan dari cara berkebun emas seperti ini dengan keuntungan yang diperolehi jika menggunakan cara pelaburan emas konvensional. Modal Rp 22jt digunakan untuk membeli emas batangan 55 gram (per gram Rp 400rb). Emas kemudian dijual pada masa harga emas naik 30% (Rp 520rb), wang yang diperoleh sebesar Rp 28.600.000, -. Keuntungan yang diperoleh hanya sebesar Rp 28,6jt - Rp 22jt = Rp 6,6jt.

Semua harga maupun hitungan di sini hanya merupakan andaian, harga dan keadaan sebenarnya di lapangan tentunya tidak akan sama.


Teknik berkebun emas jangka pendek hanya sesuai digunakan pada masa harga emas sedang mengalami penurunan dan kenaikan mendadak. Cara berkebun emas seperti ini membolehkan pelabur untuk menggadaikan emas dalam waktu sesingkat mungkin (boleh dalam masa beberapa hari, minggu ataupun bulan) sehingga boleh menekan kos gadai dan mendapatkan keuntungan maksimum. Caranya, dengan membeli emas ketika harga emas sedang turun yang kemudian digadaikan dan dijual dengan segera pada masa harga emas melonjak.
Untuk pelaburan jangka panjang, emas biasanya digadaikan dalam waktu cukup lama (boleh satu, dua atau tiga tahun) sampai harga emas mengalami kenaikan yang ketara sekurang-kurangnya 30% untuk kemudian ditebus dan dijual kembali. Tentunya pelabur perlu bersedia untuk membayar kos gadai yang harus dikeluarkan selama emas di gadaikan.


Cara berkebun emas ini juga boleh dimanfaatkan oleh pelabur untuk yang saat ini belum mempunyai dana yang cukup untuk melabur emas dalam jumlah yang dikehendaki. Selain itu, dengan teknik ini, pelabur boleh membeli emas dengan harga saat ini dengan wang yang akan dimiliki pelabur di masa depan.

Beberapa tips dalam berkebun emas:

    Beli pada masa harga emas rendah, jual pada masa harga emas tinggi. Jika terpaksa menebus dan menjual emas pada masa harga turun, pelabur bukan saja boleh kehilangan potensi keuntungan, tetapi juga berpotensi mengalami kerugian dari kos gadai yang sudah dibayar.

    Agar boleh mendapatkan keuntungan maksimum dari teknik berkebun emas, gadaikan emas anda di tempat gadai yang menawarkan nilai gadai paling tinggi dengan kos paling rendah.

    Gadaikan emas dalam waktu sesingkat mungkin jika anda bermaksud mendapatkan keuntungan jangka pendek dari teknik berkebun emas ini.

Saat ini, sudah ada banyak institusi yang menyediakan perkhidmatan kedai pajak gadai emas, termasuk diantaranya Bank Syariah Mandiri, Bank Jabar Banten Syariah, BRI Syariah dan Pegadaian, yang boleh dimanfaatkan oleh para pelabur yang ingin melaksanakan cara berkebun emas ini. Nilai taksiran dan caj yang perlu dibayar berbeza antar lembaga satu dan lain.


Previous
Next Post »
0 Komentar

Ads by google