Analisis Asas Saham: Menapis Maklumat

Analisis Asas Saham: Menapis Maklumat Bursa

Belajar pelaburan termasuk mempelajari bagaimana cara menganalisa instrumen pelaburan melalui maklumat yang ada. Hal ini juga berlaku dalam melabur saham. Maklumat sangat penting bagi pelabur. Pelabur yang ingin melabur saham untuk jangka panjang wajib melakukan analisis fundamental dengan mencari tahu mengenai apa saja yang berkaitan dengan saham dan syarikat yang menerbitkannya dan maklumat lain yang sensitif terhadap saham sebagai bahan analisa fundamental saham.

Analisis fundamental adalah analisis berdasarkan faktor-faktor fundamental yang akan memberi kesan kepada nilai muka saham suatu syarikat dengan cuba melihat keadaan ekonomi, industri, prospek saham dan tersebut.

 Sila baca juga: 
Dalam melakukan analisis fundamental ada dua kaedah yang digunakan untuk menapis saham-saham yang layak mendapat perhatian. Pertama, top-down (dari atas ke bawah), melihat faktor makro ekonomi terlebih dahulu untuk mengetahui industri atau sektor perniagaan yang bagus pada masa itu. Kedua, bottom-up (dari bawah ke atas) yang merupakan kebalikan dari kaedah top-down. Dalam kaedah ini, pelabur sudah pasti memilih saham incaran (maklumat yang boleh membuat harga saham naik).

Membaca jadual saham merupakan maklumat asas. Tetapi itu hanya sebahagian kecil saja. Ada banyak maklumat lain yang boleh dipakai oleh pelabur dan profesional pelaburan untuk menganalisa fundamental saham. Maklumat yang terbuka atau bahkan yang tersembunyi diusahakan mencari tahu secepat mungkin.

Angka berbicara

Empat unsur maklumat kewangan termasuk: nilai buku saham, pendapatan per saham, nilai buku ekuiti dan ratio pengeluaran merupakan penunjuk yang baik dari bentuk kedudukan sebuah syarikat dan apakah sahamnya merupakan pelaburan yang baik.

    Analisa fundamental saham boleh 

dilakukan dengan mempelajari nilai buku saham. Pengertian nilai buku adalah perbezaan antara asset syarikat dan passive. Suatu nilai buku yang kecil atau rendah dari begitu banyak hutang, misalnya, bererti bahawa profit syarikat akan dihadkan walaupun ia melakukan begitu banyak perniagaan. Kadan- kadang nilai buku saham yang rendah bermakna aset yang ditaksir terlalu rendah; para ahli menganggap syarikat-syarikat ini merupakan pelaburan yang baik.

    Pendapatan per saham dikira dengan membahagikan jumlah saham ke dalam keuntungan. Jika pendapatan bertambah tiap tahun, bermakna syarikat semakin berkembang.

    Nilai buku ekuiti. Kejayaan dalam ekuiti adalah peratusan yang diperolehi dengan membahagikan pendapatan syarikat per saham dengan nilai bukunya.

    Analisa fundamental saham yang lain termasuk ratio pengeluaran. Ratio pengeluaran adalah peratusan pendapatan bersih syarikat yang digunakan untuk membayar dividen.

    Jumlah yang normal adalah 25% dan 50% daripada pendapatan bersih.

    Ratio yang lebih tinggi ertinya syarikat berjuang memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Angka-angka tersebut dicatat secara teratur dalam media kewangan dan juga boleh didapati dari broker. Analisa fundamental saham bermula dengan mempelajari keempat unsur maklumat kewangan tersebut (nilai buku saham, pendapatan per saham, nilai buku ekuiti, ratio pengeluaran).

Ketelusan Maklumat

Syarikat terus berhubungan dengan orang yang mempunyai sahamnya. Syarikat dituntut secara hukum untuk memberitahu dari masa ke masa kepada pemegang saham mengenai bagaimana jalannya perniagaan syarikat tersebut. Maklumat tersebut boleh sangat bernilai dengan terus membuka akaun dalam pelaburan anda.
Maklumat untuk analisa fundamental saham yang paling lengkap diberikan syarikat termasuk dalam laporan tahunannya. Anda juga mendapat laporan kwartalan, dengan ringkasan prestasi syarikat pada masa itu. Laporan tahunan seperti namanya yaitu suatu laporan operasi syarikat selama setahun lalu. sering sangat rumit direka dan digambarkan., biasanya bermula dengan surat dari pimpinan syarikat berkaitan masalah-masalah utama tahun lalu dann memberikan beberapa ramalan yang luas tentang tahun yang akan datang.
Suatu laporan tahunan sebagai bahan analisa fundamental saham yang yang tipikal termasuk:

    Bahagian yang memuatkan garis besar falsafah syarikat atau beberapa pengertian bagaimana syarikat menjalankan perniagaannya.

    Laporan terperinci masing-masing segmen tentang operasi syarikat.

    Mereka boleh mendedahkan kelemahan-kelemahan dalam struktur pengurusan atau produk atau perkhidmatan yang diberikan syarikat.

    Maklumat kewangan, termasuk kenyataan profit dan kerugian selama setahun dan lembaran imbangan yang menunjukan aset syarikat dan pasiva pada akhir tahun berbanding tahun sebelumnya. Maklumat kewangan merupakan salah satu bahan analisa fundamental saham yang penting.

    Nota kaki berkaitan dengan ringkasan kewangan boleh kadang-kadang mendedahkan masalah-masalah seperti peraturan undang-undang yang menentang syarikat atau peraturan-peraturan kerajaan yang mungkin mempengaruhi keuntungan.

    Pernyataan tertulis dari juruaudit juga boleh dijadikan sebagai acuan analisa fundamental saham. Pernyataan tertulis dari auditor dapat mententramkan pemegang saham kerana akauntan awam - hanya yang berdaftar di Bapepam yang boleh mengaudit syarikat awam - telah menyemak laporan kewangan syarikat dan memastikan bahawa itu fair dan tepat.
Pada dasarnya analisa fundamental saham termasuk:

    Analisa empat aspek kewangan, iaitu: nilai buku saham, pendapatan per saham, nilai buku ekuiti dan ratio pengeluaran.

    Analisa laporan tahunan syarikat termasuk di dalamnya: garis besar falsafah syarikat, laporon butiran operasi syarikat, maklumat kewangan, nota kaki dan pernyataan tertulis dari juruaudit.
Namun, agar dapat membuat analisa fundamental secara menyeluruh tidak cukup hanya melihat dari kedua hal tersebut saja, tetapi harus melihat hal-hal seperti kemampuan pengurusan, operasi, ketelusan, rencana, persaingan syarikat (sejenis atau apple to apple), kadar faedah, inflasi , pertumbuhan ekonomi serta dasar atau peraturan kerajaan.

Beberapa langkah yang perlu anda lakukan dalam melakukan analisis fundamental saham:

    Amati dan pelajari keadaan makro ekonomi dan pasaran. Disini anda dapat melihat bidang usaha yang sedang baik dan prospek bagus.

    Analisa laporan kewangan syarikat tersebut untuk mengetahui prestasinya.

    Membandingkan dengan syarikat pesaing yang sejenis.

    Analisa harga saham tersebut apakah sudah murah.

    Menilai efisiensi operasi syarikat tersebut.

    Memperhatikan kredibiliti pengurusan dan pemegang saham majoriti.

    Mencari maklumat dari sumber
 lain (berita, analisis media massa atau syarikat sekuriti, hasil penyelidikan dan isu-isu) yang berkaitan dengan syarikat tersebut.

Milikilah saham-saham syarikat dengan memahami betul prestasinya, bidang perniagaan, siapa yang menjalankannya dan prospek perniagaannya kedepan.

 artikel lainnyaPrevious
Next Post »
0 Komentar

Ads by google